Regulamin Parkingu Płatnego Niestrzeżonego położonego w Toruniu przy Dworcu Toruń Główny ul. Kujawska 1 od 1.05.2024